Skriv utXMLHTML

Länk till posten

Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen - reviderat program 2018-06-19


Typ av underlag: Dokument
Ansvarig Organisation: Länsstyrelsen Västra Götalands län

Beskrivning

Syftet med detta åtgärdsprogram är att sänka halterna av kvävedioxid i Göteborgsregionen för att klara miljökvalitetsnormen som ett delmål i att skydda människors hälsa. Programmets rapport riktar sig till samtliga invånare, företagare, tjänstemän och politiker i kommunen.


Kategorisering
Planeringsstatus

Mål och strategier


Sakområde

2 Miljö, hälsa och säkerhet | 2.1 Luftkvalitet


Nyckelord
Miljömål,Luftkvalitet
Aktualitet
Skapat/Publicerat: 2017-01-01
Planeringsunderlag granskat: 2023-01-23
Länkar till Planeringsunderlag
https://catalog.lansstyrelsen.se/store/13/resource/2017_28
DOK
Geografi
Geografisk nivå: Regional

Täckningsområde: Kommun.Ale,Kommun.Göteborg,Kommun.Härryda,Kommun.Kungsbacka,Kommun.Kungälv,Kommun.Lerum,Kommun.Mölndal,Kommun.Partille,Kommun.Stenungsund,Kommun.Tjörn,Kommun.Öckerö,Kommun.Alingsås,Kommun.Lilla Edet

Maximera

Täckningsområde: Datamängdens analyserade utsträckning. Observera att detta visar en schablon och inte de faktiska detaljerade geometrierna.


Sök vidare i Planeringskatalogen
Länsstyrelsen Västra Götalands länMer från : Länsstyrelsen Västra Götalands län
2 Miljö, hälsa och säkerhet | 2.1 LuftkvalitetMer om : Miljö, hälsa och säkerhet
Alla metadata
Öppna i Planeringskatalogen
Sök vidare på PBL-kunskapsbanken
Denna flik visar dokumentation från WMS-tjänstens Capabilities-information. Denna information är huvudsakligen inriktad mot specialister som arbetar med Geodatatjänster
Ingående resurser
Titel Typ av underlag
Alla Metadata
Information om resurs
Identfiering
Titel
Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen - reviderat program 2018-06-19
Datum
Skapat 2017-01-01
Identifierare för resurs
4fe47340-09b3-46a5-a1c1-9ad52cfd99ce
Kontakt
Kontakt
Namn Organisationsnamn Ansvarsområde E-Post
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Ansvarig organisation
LstO Miljöskyddsavdelningen
Organisatorisk tillhörighet
Beskrivning av resurs
Sammanfattning
Planeringsstatus
Mål och strategier
Sakområde
2 Miljö, hälsa och säkerhet | 2.1 Luftkvalitet
Geografisk nivå
Regional
Nyckelord
Miljömål, Luftkvalitet
Information om utsträckningar
Utsträckning
Geografisk utsträckning
Identifierare för geografisk utsträckning
GiltigtFör:AdminOmråde:Kommun.Ale,Kommun.Göteborg,Kommun.Härryda,Kommun.Kungsbacka,Kommun.Kungälv,Kommun.Lerum,Kommun.Mölndal,Kommun.Partille,Kommun.Stenungsund,Kommun.Tjörn,Kommun.Öckerö,Kommun.Alingsås,Kommun.Lilla Edet
Västligaste longitud 10.9640
Östligaste longitud 12.7082
Sydligaste latitud 57.1453
Nordligaste latitud 58.3062
Egenskaper för data
Språk i resurs
Svenska
Tillhandahållande
Online-länkar
Actions Column URL Description
https://catalog.lansstyrelsen.se/store/13/resource/2017_28
DOK
https://catalog.lansstyrelsen.se/store/13/resource/2017_28
Underhåll
Kvalitetsinformation
Händelselogg
Händelsedatum Händelsetyp Beskrivning
2019-07-04
Skapad - metadata

Skapad metadata

2019-07-04
Skapad - metadata

Planeringsinformation

2022-03-09
Granskad - metadata

Planeringsinformation

2023-01-23
Granskad - metadata

Planeringsinformation

2023-01-23
Granskad - metadata

Planeringsinformation

2020-12-16
Granskad - data

-

2017-01-01
Skapad - data

-

Förvaltningsstatus
Förvaltningsstatus
Aktuell
Granskningsdatum av resurs
2023-01-23
Granskningsfrekvens
Årligen
Nästa granskningsdatum
2024-01-23
Information om metadata
Språk i metadata
Svenska
Datum för metadata
2022-12-19
Resurstyp
Dokument
Metadatastandard
SS-EN ISO 19115:2005-se 4.0 ( 4.0 )
Identifierare för metadatamängden
07d20877-545a-43ca-ac14-00dd063fc5b8_C