Skriv utXMLHTML

Länk till posten

Verksamhet vid markförlagd kabel i transmissionsnätet


Typ av underlag:Dokument
Ansvarig Organisation: Svenska kraftnät

Beskrivning

Kategorisering
Planeringsstatus

Vägledningar och handböcker


Sakområde

9 Energi och teknisk försörjning | 9.4 Eldistribution


Nyckelord
Transmissionsnät
Aktualitet
Skapat/Publicerat: 2019-05-08
Planeringsunderlag granskat: 2022-12-01
Länkar till Planeringsunderlag
https://www.svk.se/siteassets/3.sakerhet-och-beredskap/elsakerhet/vagledning-for-verksamhet-vid-markforlagd-kabel-i-transmissionsnatet-2.0.pdf
DOK
Geografi
Geografisk nivå: Nationell

Täckningsområde: Land.Sverige

Maximera

Täckningsområde: Datamängdens analyserade utsträckning. Observera att detta visar en schablon och inte de faktiska detaljerade geometrierna.


Sök vidare i Planeringskatalogen
Sök vidare på PBL-kunskapsbanken
Denna flik visar dokumentation från WMS-tjänstens Capabilities-information. Denna information är huvudsakligen inriktad mot specialister som arbetar med Geodatatjänster
Alla Metadata
Information om resurs
Identfiering
Titel
Verksamhet vid markförlagd kabel i transmissionsnätet
Datum
Skapat 2019-05-08
Identifierare för resurs
66c90115-ddec-4cad-996b-42a1bd7afb58
Kontakt
Kontakt
Namn Organisationsnamn Ansvarsområde E-Post
Svenska kraftnät
Ansvarig organisation
Beskrivning av resurs
Sammanfattning
Planeringsstatus
Vägledningar och handböcker
Sakområde
9 Energi och teknisk försörjning | 9.4 Eldistribution
Geografisk nivå
Nationell
Nyckelord
Transmissionsnät
Information om utsträckningar
Utsträckning
Geografisk utsträckning
Identifierare för geografisk utsträckning
GiltigtFör:AdminOmråde:Land.Sverige
Västligaste longitud 10.0301
Östligaste longitud 24.2195
Sydligaste latitud 54.9804
Nordligaste latitud 69.0617
Egenskaper för data
Språk i resurs
Svenska
Tillhandahållande
Distributionskontakt
Online-länkar
Actions Column URL Description
https://www.svk.se/siteassets/3.sakerhet-och-beredskap/elsakerhet/vagledning-for-verksamhet-vid-markforlagd-kabel-i-transmissionsnatet-2.0.pdf
DOK
https://www.svk.se/siteassets/3.sakerhet-och-beredskap/elsakerhet/vagledning-for-verksamhet-vid-markforlagd-kabel-i-transmissionsnatet-2.0.pdf
Undehåll
Kvalitetsinformation
Händelselogg
Händelsedatum Händelsetyp Beskrivning
2022-12-01
Skapad - metadata

Skapad metadata

2022-12-01
Skapad - metadata

Planeringsinformation

2022-12-01
Granskad - metadata

Planeringsinformation

2022-12-01
Granskad - data

Granskad vid inmatningen

2019-05-08
Skapad - data

-

Förvaltningsstatus
Förvaltningsstatus
Aktuell
Granskningsdatum av resurs
2022-12-01
Granskningsfrekvens
Årligen
Nästa granskningsdatum
2023-12-01
Information om metadata
Språk i metadata
Svenska
Datum för metadata
2022-12-01
Resurstyp
Dokument
Metadatastandard
SS-EN ISO 19115:2005-se 4.0 ( 4.0 )
Identifierare för metadatamängden
14101e9c-31df-4e4c-9f08-810a364e1b30_C