Skriv utXMLHTML

Länk till posten

Utbyggnad av transmissionsnät till havs


Typ av underlag:Dokument
Ansvarig Organisation: Svenska kraftnät

Beskrivning

Kategorisering
Planeringsstatus

Faktaunderlag


Sakområde

9 Energi och teknisk försörjning | 9.4 Eldistribution

Aktualitet
Skapat/Publicerat: 2022-06-15
Planeringsunderlag granskat: 2022-11-30
Länkar till Planeringsunderlag
https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2022/rapport-uppdrag-att-forbereda-utbyggnad-av-transmissionsnatet-till-omraden-inom-sveriges-sjoterritorium.pdf
DOK
Geografi
Geografisk nivå: Nationell

Täckningsområde: Land.Sverige

Maximera

Täckningsområde: Datamängdens analyserade utsträckning. Observera att detta visar en schablon och inte de faktiska detaljerade geometrierna.


Sök vidare i Planeringskatalogen
Denna flik visar dokumentation från WMS-tjänstens Capabilities-information. Denna information är huvudsakligen inriktad mot specialister som arbetar med Geodatatjänster
Alla Metadata
Information om resurs
Identfiering
Titel
Utbyggnad av transmissionsnät till havs
Datum
Skapat 2022-06-15
Identifierare för resurs
9ceaedac-bd41-4c3e-a8af-e374801137dd
Kontakt
Kontakt
Namn Organisationsnamn Ansvarsområde E-Post
Svenska kraftnät
Ansvarig organisation
Beskrivning av resurs
Sammanfattning
Planeringsstatus
Faktaunderlag
Sakområde
9 Energi och teknisk försörjning | 9.4 Eldistribution
Geografisk nivå
Nationell
Information om utsträckningar
Utsträckning
Geografisk utsträckning
Identifierare för geografisk utsträckning
GiltigtFör:AdminOmråde:Land.Sverige
Västligaste longitud 10.0301
Östligaste longitud 24.2195
Sydligaste latitud 54.9804
Nordligaste latitud 69.0617
Egenskaper för data
Språk i resurs
Svenska
Tillhandahållande
Distributionskontakt
Format
Formatnamn Format URL Version Specification Specification URL
pdf
A
Online-länkar
Actions Column URL Description
https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2022/rapport-uppdrag-att-forbereda-utbyggnad-av-transmissionsnatet-till-omraden-inom-sveriges-sjoterritorium.pdf
DOK
https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2022/rapport-uppdrag-att-forbereda-utbyggnad-av-transmissionsnatet-till-omraden-inom-sveriges-sjoterritorium.pdf
Undehåll
Kvalitetsinformation
Händelselogg
Händelsedatum Händelsetyp Beskrivning
2022-11-30
Skapad - metadata

Skapad metadata

2022-11-30
Skapad - metadata

Planeringsinformation

2022-11-30
Granskad - metadata

Planeringsinformation

2022-11-30
Granskad - data

Granskad vid inmatningen

2022-06-15
Skapad - data

-

Förvaltningsstatus
Förvaltningsstatus
Aktuell
Granskningsdatum av resurs
2022-11-30
Granskningsfrekvens
Årligen
Nästa granskningsdatum
2023-11-30
Information om metadata
Språk i metadata
Svenska
Datum för metadata
2022-11-30
Resurstyp
Dokument
Metadatastandard
SS-EN ISO 19115:2005-se 4.0 ( 4.0 )
Identifierare för metadatamängden
3ca0eff6-a9ea-46e3-8710-92ea16fa6f8e_C