Skriv utXMLHTML

Länk till posten

LstAC Landskapsanalys av områden potentiellt värdefulla för friluftsliv


Typ av underlag:Tjänst
Ansvarig Organisation: Länsstyrelsen Västerbotten

Beskrivning

Kategorisering
Planeringsstatus

Analyser


Sakområde

1 Natur, kulturmiljö och friluftsliv | 1.3 Friluftsliv

Aktualitet
Skapat/Publicerat: 2020-01-15
Underhållsfrekvens: vid behov
Planeringsunderlag granskat: 2022-05-05
VILLKOR FÖR ANVÄNDNING
Inga tillämpliga villkorhttps://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/codelist/metadata/anvandningsrestriktioner.xml#CCby4.0
Inga tillämpliga villkor

Det finns inga begränsningar i användning av resursen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Du har tillstånd att: DELA och BEARBETA

På följande villkor: ERKÄNNANDE och INGA YTTERLIGARE BEGRÄNSNINGAR.

Se mer information nedan.

Kortfattad beskrivning: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv

Full licenstext: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.sv
Länkar till Planeringsunderlag
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=e589d998614f4472928465e8f3bf7ae1
App
Geografi
Geografisk nivå: Regional


Maximera

Täckningsområde: Datamängdens analyserade utsträckning. Observera att detta visar en schablon och inte de faktiska detaljerade geometrierna.


Sök vidare i Planeringskatalogen
Denna flik visar dokumentation från WMS-tjänstens Capabilities-information. Denna information är huvudsakligen inriktad mot specialister som arbetar med Geodatatjänster
Alla Metadata
Information om resurs
Identfiering
Titel
LstAC Landskapsanalys av områden potentiellt värdefulla för friluftsliv
Datum
Skapat 2020-01-15
Identifierare för resurs
8c91573c-9281-4a78-bb0c-1ed972ad0a7d
Kontakt
Kontakt
Namn Organisationsnamn Ansvarsområde E-Post
Länsstyrelsen Västerbotten
Ansvarig organisation
LstAC Naturvårdsenheten
Organisatorisk tillhörighet
Beskrivning av resurs
Sammanfattning
Planeringsstatus
Analyser
Sakområde
1 Natur, kulturmiljö och friluftsliv | 1.3 Friluftsliv
Geografisk nivå
Regional
TYP AV TJÄNST
ingen
Egenskaper för tjänst
Tillhandahållande
Distributionskontakt
Online-länkar
Actions Column URL Description
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=e589d998614f4472928465e8f3bf7ae1
App
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=e589d998614f4472928465e8f3bf7ae1
Undehåll
Underhåll
Underhållsfrekvens: vid behov

Kommentar:

Kvalitetsinformation
Tillkomsthistorik
Händelselogg
Händelsedatum Händelsetyp Beskrivning
2020-01-15
Skapad - metadata

-

2022-05-05
Skapad - metadata

Planeringsinformation

2022-05-05
Granskad - metadata

Planeringsinformation

2020-01-15
Skapad - data

Reference Date

Åtkomstrestriktioner
Inga tillämpliga villkor

inga tillämpliga villkor

Åtkomstrestriktioner
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/codelist/metadata/atkomstrestriktioner.xml#ImmateriellaRattigheterUpphovsratt

Immateriella rättigheter - Upphovsrätt

Användningsrestriktioner
Inga tillämpliga villkor

Inga tillämpliga villkor Det finns inga begränsningar i användning av resursen

Användningsrestriktioner
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/codelist/metadata/anvandningsrestriktioner.xml#CCby4.0
Förvaltningsstatus
Förvaltningsstatus
Aktuell
Granskningsdatum av resurs
2022-05-05
Granskningsfrekvens
Årligen
Nästa granskningsdatum
2023-05-05
Information om metadata
Språk i metadata
Svenska
Datum för metadata
2022-01-13
Resurstyp
Tjänst
Metadatastandard
SS-EN-ISO-19115:2005-NMDP 4.0 ( Länsstyrelsen v1.0 )
Identifierare för metadatamängden
a4f30d71-0a31-448d-b8df-304f1b3e31a0_C