Skriv utXMLHTML

Länk till posten

Bostadsmarknadsanalys Halland 2022


Typ av underlag:Dokument
Ansvarig Organisation: Länsstyrelsen Hallands län

Beskrivning

Bostadsmarknadsanalys Halland 2022 är en del i Länsstyrelsens arbete med att lämna råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen analyserar årligen bostadsmarknaden i länet och rapporten grundar sig dels på kommunernas svar i bostadsmarknadsenkäten som Boverket årligen skickar ut till landets alla kommuner och dels från statistiska centralbyrån (SCB). Rapporten är tänkt att vara ett kunskapsunderlag för kommuner, bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i länet, och som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i länet.


Kategorisering
Planeringsstatus

Övriga allmänna intressen


Sakområde

13 Befolkning, boende och arbete | 13.8 Övrigt befolkning, boende och arbete

Aktualitet
Skapat/Publicerat: 2022-06-17
Planeringsunderlag granskat: 2022-11-28
Länkar till Planeringsunderlag
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-oss/vara-tjanster/publikationer/visning-av-publikation.html#esc_entry=120&esc_context=24&esc_-org=lss:county/N
DOK
Geografi
Geografisk nivå: Regional

Täckningsområde: Län.Hallands län

Maximera

Täckningsområde: Datamängdens analyserade utsträckning. Observera att detta visar en schablon och inte de faktiska detaljerade geometrierna.


Sök vidare i Planeringskatalogen
Länsstyrelsen Hallands länMer från : Länsstyrelsen Hallands län
13 Befolkning, boende och arbete | 13.8 Övrigt befolkning, boende och arbeteMer om : Befolkning, boende och arbete
Alla metadata
Öppna i Planeringskatalogen
Denna flik visar dokumentation från WMS-tjänstens Capabilities-information. Denna information är huvudsakligen inriktad mot specialister som arbetar med Geodatatjänster
Alla Metadata
Information om resurs
Identfiering
Titel
Bostadsmarknadsanalys Halland 2022
Datum
Skapat 2022-06-17
Identifierare för resurs
13da68ae-d538-4f88-86a9-f185e14ead58
Kontakt
Kontakt
Namn Organisationsnamn Ansvarsområde E-Post
Länsstyrelsen Hallands län
Ansvarig organisation
LstN Samhällsbyggnadsenheten
Organisatorisk tillhörighet
Beskrivning av resurs
Sammanfattning
Planeringsstatus
Övriga allmänna intressen
Sakområde
13 Befolkning, boende och arbete | 13.8 Övrigt befolkning, boende och arbete
Geografisk nivå
Regional
Information om utsträckningar
Utsträckning
Geografisk utsträckning
Identifierare för geografisk utsträckning
InventeratOmråde:AdminOmråde:Län.Hallands län
Västligaste longitud 11.4538
Östligaste longitud 13.6938
Sydligaste latitud 56.3236
Nordligaste latitud 57.5966
Egenskaper för data
Språk i resurs
Svenska
Tillhandahållande
Distributionskontakt
Online-länkar
Actions Column URL Description
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-oss/vara-tjanster/publikationer/visning-av-publikation.html#esc_entry=120&esc_context=24&esc_-org=lss:county/N
DOK
https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-oss/vara-tjanster/publikationer/visning-av-publikation.html#esc_entry=120&esc_context=24&esc_-org=lss:county/N
Undehåll
Kvalitetsinformation
Händelselogg
Händelsedatum Händelsetyp Beskrivning
2022-11-28
Skapad - metadata

Skapad metadata

2022-11-28
Skapad - metadata

Planeringsinformation

2022-11-28
Granskad - metadata

Planeringsinformation

2022-11-28
Granskad - data

Granskad vid inmatningen

2022-06-17
Skapad - data

-

Förvaltningsstatus
Förvaltningsstatus
Aktuell
Granskningsdatum av resurs
2022-11-28
Granskningsfrekvens
Årligen
Nästa granskningsdatum
2023-11-28
Information om metadata
Språk i metadata
Svenska
Datum för metadata
2022-11-28
Resurstyp
Dokument
Metadatastandard
SS-EN ISO 19115:2005-se 4.0 ( 4.0 )
Identifierare för metadatamängden
d6fb2560-ed63-432f-a64b-41a0cc9c2920_C