Skriv utXMLHTML

Länk till posten

Skredrisker i ett förändrat klimat – Ångermanälven


Typ av underlag: Dokument
Ansvarig Organisation: Statens geotekniska institut

Beskrivning


Kategorisering
Planeringsstatus

Övriga allmänna intressen


Sakområde

2 Miljö, hälsa och säkerhet | 2.6 Naturolyckor | 2.6.1 Ras, skred och erosion

7 Klimat | 7.3 Klimateffekter - analysresultat | 7.3.2 Ras, skred & erosion

7 Klimat | 7.3 Klimateffekter - analysresultat | 7.3.3 Skyfall

7 Klimat | 7.3 Klimateffekter - analysresultat | 7.3.4 Höga flöden


Nyckelord
Skredrisk,Klimatförändringar
Aktualitet
Skapat/Publicerat: 2022-05-02
Planeringsunderlag granskat: 2023-10-16
Länkar till Planeringsunderlag
https://gis.swedgeo.se/skredriskkarteringar/
App
https://www.sgi.se/sv/samhallsplanering--sakerhet/skredriskutredningar/skredrisk-angermanalven
Info
https://swedgeo.diva-portal.org/smash/get/diva2:1658930/FULLTEXT01.pdf
DOK
https://swedgeo.diva-portal.org/smash/get/diva2:1658954/FULLTEXT01.pdf
DOK
Geografi
Geografisk nivå: Lokal

Täckningsområde: Huvudavrinningsområde.Ångermanälven

Maximera

Täckningsområde: Datamängdens analyserade utsträckning. Observera att detta visar en schablon och inte de faktiska detaljerade geometrierna.


Sök vidare i Planeringskatalogen
Statens geotekniska institutMer från : Statens geotekniska institut
2 Miljö, hälsa och säkerhet | 2.6 Naturolyckor | 2.6.1 Ras, skred och erosionMer om : Miljö, hälsa och säkerhet
7 Klimat | 7.3 Klimateffekter - analysresultat | 7.3.2 Ras, skred & erosionMer om : Klimat
7 Klimat | 7.3 Klimateffekter - analysresultat | 7.3.3 SkyfallMer om : Klimat
7 Klimat | 7.3 Klimateffekter - analysresultat | 7.3.4 Höga flödenMer om : Klimat
Alla metadata
Öppna i Planeringskatalogen
Sök vidare på PBL-kunskapsbanken
Denna flik visar dokumentation från WMS-tjänstens Capabilities-information. Denna information är huvudsakligen inriktad mot specialister som arbetar med Geodatatjänster
Ingående resurser
Titel Typ av underlag
Alla Metadata
Information om resurs
Identfiering
Titel
Skredrisker i ett förändrat klimat – Ångermanälven
Datum
Skapat 2022-05-02
Identifierare för resurs
c9da6891-6284-4dc1-b041-99d8ff1eaea3
Kontakt
Kontakt
Namn Organisationsnamn Ansvarsområde E-Post
Statens geotekniska institut
Ansvarig organisation
Beskrivning av resurs
Sammanfattning
Planeringsstatus
Övriga allmänna intressen
Sakområde
2 Miljö, hälsa och säkerhet | 2.6 Naturolyckor | 2.6.1 Ras, skred och erosion
7 Klimat | 7.3 Klimateffekter - analysresultat | 7.3.2 Ras, skred & erosion
7 Klimat | 7.3 Klimateffekter - analysresultat | 7.3.3 Skyfall
7 Klimat | 7.3 Klimateffekter - analysresultat | 7.3.4 Höga flöden
Geografisk nivå
Lokal
Nyckelord
Skredrisk, Klimatförändringar
Information om utsträckningar
Utsträckning
Geografisk utsträckning
Identifierare för geografisk utsträckning
GiltigtFör:AdminOmråde:Huvudavrinningsområde.Ångermanälven
Västligaste longitud 13.1862
Östligaste longitud 18.0142
Sydligaste latitud 62.8793
Nordligaste latitud 65.4110
Egenskaper för data
Språk i resurs
Svenska
Tillhandahållande
Distributionskontakt
Online-länkar
Actions Column URL Description
https://gis.swedgeo.se/skredriskkarteringar/
App
https://gis.swedgeo.se/skredriskkarteringar/
https://www.sgi.se/sv/samhallsplanering--sakerhet/skredriskutredningar/skredrisk-angermanalven
Info
https://www.sgi.se/sv/samhallsplanering--sakerhet/skredriskutredningar/skredrisk-angermanalven
https://swedgeo.diva-portal.org/smash/get/diva2:1658930/FULLTEXT01.pdf
DOK
https://swedgeo.diva-portal.org/smash/get/diva2:1658930/FULLTEXT01.pdf
https://swedgeo.diva-portal.org/smash/get/diva2:1658954/FULLTEXT01.pdf
DOK
https://swedgeo.diva-portal.org/smash/get/diva2:1658954/FULLTEXT01.pdf
Underhåll
Kvalitetsinformation
Händelselogg
Händelsedatum Händelsetyp Beskrivning
2022-12-01
Skapad - metadata

Skapad metadata

2022-12-01
Skapad - metadata

Planeringsinformation

2022-12-01
Granskad - metadata

Planeringsinformation

2023-10-16
Granskad - metadata

Planeringsinformation

2022-12-01
Granskad - data

-

2022-05-02
Skapad - data

-

Restriktioner
Åtkomstrestriktioner
Ingen begränsning

Ingen begränsning

Användningsrestriktioner
Inga begränsningar

Inga begränsningar

Förvaltningsstatus
Förvaltningsstatus
Aktuell
Granskningsdatum av resurs
2023-10-16
Granskningsfrekvens
Årligen
Nästa granskningsdatum
2024-10-16
Information om metadata
Språk i metadata
Svenska
Datum för metadata
2023-10-16
Resurstyp
Dokument
Metadatastandard
SS-EN ISO 19115:2005-se 4.0 ( 4.0 )
Identifierare för metadatamängden
e8bb7967-56e9-4c0c-948c-43999b8eee6b_C