Denna exportfunktion ska hjälpa handläggaren att snabbt och enkelt ställa samman en lista över nya och reviderade planeringsunderlag som berör statliga och mellankommunala intressen i en kommun. Underlaget ska omfatta sådant planeringsunderlag som tillkommit sedan kommunen senast reviderade sin översiktsplan. Funktionen är ett stöd vid framtagande av länsstyrelsens underlag till kommunens planeringsstrategi eller vid tillhandahållande av planeringsunderlag i samband med handläggning av översiktsplaner och detaljplaner.

OBSERVERA! Listan med underlag kan, efter export, komma att revideras av länsstyrelsernas planhandläggare. Den kan därmed skilja sig från det underlag som länsstyrelsen slutligen officiellt lämnar över till kommunen.